Recover Energy heeft haar finaal milieu effecten rapport (MER) klaar. Het is een werkstuk van 451 pagina's waar meer dan drie jaar aan is gewerkt.

Het MER zal een belangrijke rol spelen tijdens de vergunningsprocedure. Het is immers het document waarin de initiatiefnemers de bezorgdheden die door de omwonenden zijn geuit trachten te weerleggen, te ondergraven, of te argumenteren dat de ongerustheid ongegrond is.

Het is nu aan ons om op onze beurt aan te tonen waar hun argumentatie rammelt, hun cijfers verkeerd zijn, of waar ze zaken al dan niet bewust niet vermelden. Alleen hebben we hier geen 3 jaar de tijd voor, maar pakweg een maand.

Zo'n huzarenstukje kan Stop de Oven alleen waarmaken als we ons sterkste wapen inzetten. En dat sterkste wapen, dat ben jij.

Je hoeft geen milieu-deskundige of ingenieur te zijn om ons te kunnen helpen met onze taak. Iedereen met gezond verstand die bereid is om wat tijd en energie te investeren in een verbrandingsoven-vrije toekomst kan ons helpen.

De Stop de Oven workshop is de plaats waar je je handen uit de mouwen kan steken om mee te helpen de verbrandingsoven te stoppen. Je kan hier alles vinden wat je nodig hebt om aan de slag te gaan.

Help ons het MER waar Recover Energy drie jaar aan gewerkt heeft op een maand tijd in de vernieling te argumenteren

Lees eerst onze doelstelling en daarna kan je meteen aan de slag :)